Presentasjon av Vaksdal Næringsselskap

Vaksdal Næringsselskap AS sitt kontor finn du i Heradshuset på Dale.

Dagleg leiar er Vidar Skeie, mobil 916 06 771.

Vaksdal Næringsselskap AS skal vera ein aktiv pådrivar for å gjere Vaksdal Kommune til ein attraktiv nærings- og tilflyttingskommune.

Selskapet vart oppretta i 1997 etter vedtak i Vaksdal kommunestyre for å leia omstillingsarbeidet i kommunen. Midlane kom frå Kommunal- og regionaldepartementet med føresetnad å organisere arbeidet som aksjeselskap. Tekstilindustrien som hadde vore lokomotiv for arbeidsmarknaden i privat sektor på Dale og i kommunen sidan 1879 svann vekk. Frå 2001 fekk Vaksdal Næringsselskap AS det dagleg og operative ansvaret for kompensasjonsmidlane ved ei auke av arbeidsgjevaravgifta.

 

Styret består av dagleg leiar Vidar Skeie, Amalie Johnsen Lunde styremedlem, Atle Fasteland observatør og rådmann, Rune Sæterdal vara for styremedlem Roger Arnesen, Hege Eide Vik observatør og ordførar, Ståle Hesjedal styremedlem, Geir Hanevik styreleiar, Grete Langeland styremedlem og Magne Hestad nestleiar.

 

 

 

Styret, f.v.: Roald Arne Kvamme, Amalie Johnsen Lunde, Geir Hanevik, Ståle Hesjedal, Grete Langeland, Magne Hestad. Roger Arnesen er ikkje med på bilete. Foto: Magne Solhaug.

Styret, f.v.: Roald Arne Kvamme, Amalie Johnsen Lunde, Geir Hanevik, Ståle Hesjedal, Grete Langeland, Magne Hestad. Roger Arnesen er ikkje med på bilete. Foto: Magne Solhaug.

Styret består av dagleg leiar Vidar Skeie, Amalie Johnsen Lunde styremedlem, Atle Fasteland observatør og rådmann, Rune Sæterdal vara for styremedlem Roger Arnesen, Hege Eide Vik observatør og ordførar, Ståle Hesjedal styremedlem, Geir Hanevik styreleiar, Grete Langeland styremedlem og Magne Hestad nestleiar.