Presentasjon av Vaksdal Næringsselskap

Vaksdal Næringsselskap AS sitt kontor finn du i Heradshuset på Dale.

Vaksdal Næringsselskap AS søkjer ny dagleg leiar – sjå fullstendig stillingsutlysning på finn.no

 

Vaksdal Næringsselskap AS skal vera ein aktiv pådrivar for å gjere Vaksdal Kommune til ein attraktiv nærings- og tilflyttingskommune.

Selskapet vart oppretta i 1997 etter vedtak i Vaksdal kommunestyre for å leia omstillingsarbeidet i kommunen. Midlane kom frå Kommunal- og regionaldepartementet med føresetnad å organisere arbeidet som aksjeselskap. Tekstilindustrien som hadde vore lokomotiv for arbeidsmarknaden i privat sektor på Dale og i kommunen sidan 1879 svann vekk. Frå 2001 fekk Vaksdal Næringsselskap AS det dagleg og operative ansvaret for kompensasjonsmidlane ved ei auke av arbeidsgjevaravgifta.

Styret består av Roger Arnesen (Styreleiar), Amalie Johnsen Lunde, Ståle Hesjedal, Tadas Rupsys-Tandberg og Sissel Mugås Bjørkhaug. 

Kontakt oss gjennom styreleiar: 
Telefon: 95 99 35 46
Epost: 
 post@vnsas.no