Dei mest urbane lokala finn du faktisk på landsbygda

Eit eksempel på kva Vaksdal har å by på, er den gamle fabrikken til Dale of Norway. Fullt av lokaler som kan passe di verksemd perfekt.
Stort eller lite, på golvplan eller oppover i
etasjane. Her kan du velje og vrake, få skreddersydd dine eigne lokaler som du vil.
Den yrande gode inspirasjonen sit allereie godt planta i dei over 100 år gamle veggane.

Dei mest urbane lokala finn du faktisk på landsbygda

Den gamle fabrikken til Dale of Norway må i sanning vera dei mest optimale lokala med tanke på moglegheiter. Stort eller lite, på golvplan eller oppover i etasjane. Her kan du velje og vrake, få skreddersydd dine eigne lokaler som du vil. Den yrande gode inspirasjonen sit allereie godt planta i dei over 100 år gamle veggane.