Har du ein kongstanke, held me deg under armane

Vaksdal Næringsselskap skal vera ein ressurs for det lokale næringsliv.
Me skal vere den samarbeidspartnaren som best kjenner, forstår og løyser dei ulike behova som til ei kvar tid oppstår. Som rådgjevarar og som sparringspartnar
skal me vera næringslivet sitt viktigaste kontaktpunkt i kommunen.
Treng du hjelp i etableringsfasen eller til vidareutvikling, skal du vite at me er
her. For deg.

Har du ein kongstanke, held me deg under armane

Vaksdal Næringsselskap skal vera ein ressurs
for det lokale næringsliv.  Me skal vere den samarbeidspartnaren som best kjenner, forstår og løyser dei ulike behova som til ei kvar tid oppstår. Som rådgjevarar og som sparringspartnarskal me vera næringslivet sitt viktigaste kontaktpunkt i kommunen. Treng du hjelp i etableringsfasen eller til vidareutvikling, skal du vite at me er her. For deg.