Me vil at du skal lykkast

Det er viktig å ha visjonar. Dei kjem frå hjartet og er på mange
måtar livet sine ledestjerner. Som ein slags framtidsdraum du har.
Å lukkast med det du held på med, er di viktigaste drivkraft. Me er
ikkje så ulike der. Det er òg Vaksdal Næringsselskap sin viktigaste
visjon. At du skal lykkast med å realisera draumane dine.

 

Vaksdal Næringsselskap jobber ut frå strategisk næringsplan i Vaksdal Kommune. Næringsplanen finn du ved å klikke her